Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

O Projekcie  |  Biuro projektu

Biuro projektu

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1, pok. 410
tel. 77 418-52-18 wew. 153
e-mail: kolot@op.pl

 

 

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna