start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Projekt KOLOT-u dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna otrzymała 102 tys. złotych dofinansowania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu "Dojrzały - aktywny, młody - sprawny".  Projekt zakłada aktywizację ludzi w wieku emerytalnym z terenu powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz integrację i współpracę ich środowiska z młodym pokoleniem.


Płaszczyzną zbliżania obu pokoleń będzie turystyka. Zadanie zakłada zorganizowanie 13 wycieczek krajoznawczych po powiatach kluczborskim i oleskim, podczas których uczestnicy projektu - seniorzy i młodzież szkolna - będą zwiedzać drewniane kościółki, będące symbolem i znakiem rozpoznawczym Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. W rolę przewodników "wcieli się" młodzież - słuchacze szkół o profilu turystycznym. Efektem wspólnych wyjazdów będzie opracowanie i wydanie wydawnictwa promocyjnego o drewnianych obiektach sakralnych obu powiatów wraz z filmem promocyjnym.


Doskonałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń między pokoleniami będzie wspólne uczestnictwo w realizowanych w ramach niniejszego projektu kursach: "Z komputerem na ty", "Komunikacja interpersonalna - wielopokoleniowa", "Pierwsza pomoc".


Podczas realizacji zadania wykorzystane zostaną potencjały obu grup - doświadczenie i wiedza życiowa pokolenia seniorów, świeżość spojrzenia, dynamika, wiedza z zakresu obsługi ruchu turystycznego, łatwość poruszania się w świecie komputerów i internetu młodzieży. Zadanie zakończy spotkanie podsumowujące, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty projektu i zostaną wręczone certyfikaty. Projekt potrwa od czerwca do grudnia br.

 

Zadanie będzie realizowane z dwoma partnerami - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku i Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Seniorzy biorący udział w projekcie to członkowie Związków Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kluczborku i w Oleśnie.

 

Projekt wspierają i pomagają go realizować starostowie powiatów kluczborskiego i oleskiego.
 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna