start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

4.08.2015

Kolonie "Wakacje z uśmiechem"

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna organizuje na zlecenie Kuratorium Oświaty w Opolu tegoroczny letni wypoczynek dla dzieci wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach i dzieci z mniejszymi szansami, które ze względu na swoją sytuację wynikającą z problemów rodzinnych, miejsca zamieszkania i in. mają utrudniony dostęp do wypoczynku.

 

Projektem pn. "Wakacje z uśmiechem" realizowanym przez KOLOT objętych jest 360-cioro dzieci z terenów wiejskich województwa opolskiego, które wypoczywają na  dwutygodniowych koloniach w Jarnołtówku i Darłówku. W każdej z tych miejscowości odbędą sie po 4 turnusy kolonii.

I turnus: 1–14.07.2015 r.
II turnus: 14.07.–27.07.2015 r.
III turnus: 27.07.–9.08.2015 r.
IV turnus: 9.08.–22.08.2015 r.

 

 

 

 

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna