start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

22.05.2017

Kolonie "Razem wypoczywamy - razem działamy"

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna organizuje na zlecenie Kuratorium Oświaty w Opolu tegoroczny letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z województwa opolskiego, pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej lub rodzinnej.

 

Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku mają dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywane, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniami lekarskimi i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.

 

Projektem pn. "Razem wypoczywamy - razem działamy" objętych jest 315-cioro dzieci z terenów wiejskich województwa opolskiego, które wypoczywają na  dwutygodniowych koloniach w Jarnołtówku i Darłówku. W Darłówku odbędą się 4 turnusy kolonii, a w Jarnołtówku 3 turnusy.

 

I turnus: 1–14.07.2017 r.
II turnus: 14.07.–27.07.2017 r.
III turnus: 27.07.–9.08.2017 r.
IV turnus: 9.08.–22.08.2017 r.

 

Zobacz program kolonii:

 

 

Tak wypoczywają nasze dzieci....  

 

 

Darłówko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarnołtówek

 

 

 

 

 

 

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w roku 2017

finansowana jest przez Opolskiego Kuratora Oświaty.

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna