Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

O Projekcie  |  Biuro projektu

 

AKTUALNOŚCI

 

18.11.2013

Ukazała sie publikacja podsumowująca projekt

Efektem końcowym naszego projektu jest wydanie w wersji elektronicznej publikacji "Monitoring ruchu turystycznego na Ziemi Kluczborsko-Oleskiej", która zawiera wyniki badań i propozycje działań, służące polepszeniu jakości oferowanych usług na tym terenie. Publikacja ukazała się na płytach cd w ilości 500 egzemplarzy.

 

 

 

 

 

 

Pobierz publikację w wersji .pdf lub .doc:

"Monitoring ruchu turystycznego na Ziemi Kluczborsko-Oleskiej"

"Monitoring ruchu turystycznego na Ziemi Kluczborsko-Oleskiej"

 

 

 

 

 

 


17.09.2013

Zakończyła się ankietyzacja

16 września zakończyła sie ankietyzacja przedsiębiorców powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz turystów odwiedzających Ziemię Kluczborsko-Oleską. Aktualnie przystępujemy do zliczania wyników i ich analizy.


9.07.2013

Trwa ankietyzacja

16 czerwca rozpoczęliśmy ankietyzację wśród przedsiębiorców powiatu kluczborskiego i oleskiego oraz turystów odwiedzających ten region. To kolejny etap realizowanego projektu „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko – Oleskiej”.
W przypadku gestorów branży turystycznej metodą badawczą jest wywiad, natomiast do badania obejmującego turystów (krajowych i zagranicznych) zastosowano metodę ankietową.

Badania potrwają do 16 września. Okres w czasie którym zostaną przeprowadzone ankiety i wywiady charakteryzuje się intensyfikacją ruchu turystycznego, dzięki czemu nasi ankieterzy będą mogli uzyskać rzetelne i efektywne wyniki.

Istnieje możliwość wypełnienia wspomnianych ankiet za pośrednictwem naszej strony internetowej, zarówno dla właścicieli obiektów turystycznych jak
i dla turystów. Zapraszamy na www.kolot.pl 


21.05.2013

Targi Turystyczne "W stronę słońca"

Pierwszym etapem realizacji projektu "Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-Oleskiej" był udział KOLOT-u w XIII Międzynarodowych Targach Turystycznych "W stronę słońca" w Opolu. Zakładał on promocję walorów i atrakcji turystycznych oferowanych przez członków stowarzyszenia, do których należą właściciele gospodarstw agroturystycznych, gestorzy, restauratorzy, jednostki terytorialne Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. W dniach 17-19 maja na opolskim Rynku Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna wystawiła swoje stoisko, na którym promowała walory Ziemi Kluczborskiej
i Oleskiej. Na stoisku można było spróbować m.in. pysznego miodu, wiejskiego chleba ze smalcem i ogórkiem, sławną już oleską śmietankówkę oraz tradycyjny kołocz śląski.

 

zobacz galerię zdjęć

 


 

13.05.2013

O projekcie

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna realizuje projekt „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-Oleskiej", który został dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Projekt składa się z dwóch głównych etapów. Pierwszym z nich jest udział KOLOT-u w XIII Międzynarodowych Targach Turystycznych "W stronę słońca" w Opolu, który zakłada promocję walorów i atrakcji turystycznych oferowanych przez członków stowarzyszenia, do których należą właściciele gospodarstw agroturystycznych, gestorzy, restauratorzy, jednostki terytorialne Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej.

Drugi etap to działania związane z przeprowadzeniem wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiatach: kluczborskim i oleskim. Celem tych działań będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu oferowane przez lokalnych gestorów usługi: noclegowe, żywieniowe, turystyczno-rekreacyjno-sportowe zaspokajają oczekiwania turystów krajowych i zagranicznych. W ramach tego zadania w okresie największego natężenia ruchu turystycznego zostaną przeprowadzone badania ankietowe wśród turystów przebywających w naszym rejonie. Dodatkowo, w celu uzyskania bardziej rzetelnych wyników swoimi opiniami podzielą się także właściciele obiektów. Badania będą przeprowadzane w wersji papierowej i na platformie internetowej.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie i wydanie w wersji elektronicznej publikacji, która będzie zawierała wyniki badań i propozycje działań, służące polepszeniu jakości oferowanych usług na przepięknej Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej.

Projekt potrwa do 30 listopada 2013 roku.

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna