Projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

O Projekcie  |  Biuro projektu

O projekcie

 

Realizowany przez Kluczborsko-Oleską Lokalną Organizację Turystyczną projekt "Dojrzały - aktywny, młody - sprawny" zakłada aktywizację ludzi w wieku emerytalnym z terenu powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz integrację i współpracę ich środowiska z młodym pokoleniem.

Płaszczyzną zbliżania obu pokoleń ma być turystyka. Zadanie zakłada zorganizowanie 13 wycieczek krajoznawczych po powiatach kluczborskim i oleskim, podczas których uczestnicy projektu - seniorzy i młodzież szkolna - będą zwiedzać drewniane kościółki, będące symbolem i znakiem rozpoznawczym Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej. W rolę przewodników "wcieli się" młodzież - słuchacze szkół o profilu turystycznym. Efektem wspólnych wyjazdów będzie opracowanie i wydanie wydawnictwa promocyjnego o drewnianych obiektach sakralnych obu powiatów wraz z filmem promocyjnym.

Doskonałą okazją do integracji i wymiany doświadczeń między pokoleniami będzie wspólne uczestnictwo w realizowanych w ramach niniejszego projektu kursach: "Z komputerem na ty", "Komunikacja interpersonalna - wielopokoleniowa", "Pierwsza pomoc".

Podczas realizacji zadania wykorzystane zostaną potencjały obu grup - doświadczenie i wiedza życiowa pokolenia seniorów, świeżość spojrzenia, dynamika, wiedza z zakresu obsługi ruchu turystycznego, łatwość poruszania się w świecie komputerów i internetu młodzieży. Zadanie zakończy spotkanie podsumowujące, podczas którego zaprezentowane zostaną efekty projektu i zostaną wręczone certyfikaty. Projekt potrwa od czerwca do grudnia br.

Zadanie będzie realizowane z dwoma partnerami - Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku i Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie. Seniorzy biorący udział w projekcie to członkowie Związków Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kluczborku i w Oleśnie.

Projekt wspierają i pomagają go realizować starostowie powiatów kluczborskiego i oleskiego.
 

 

Harmonogram projektu:

Promocja projektu i zakup materiałów szkoleniowych 11 czerwiec - 31 lipiec 2012
Przeprowadzenie 13 autokarowych wycieczek krajoznawczych po Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej 25 czerwca - 20 lipca 2012
Opracowanie i wydanie folderu promocyjnego opisującego zwiedzane obiekty wraz z 60 minutowym filmem 11 czerwiec - 28 listopad 2012
Przeprowadzenie kursu "Pierwsza pomoc" 10 - 29 październik 2012
Przeprowadzenie kursu "Komunikacja interpersonalna - wielopokoleniowa" 5 - 23 listopad 2012
Przeprowadzenie kursu "Z komputerem na ty" 26 listopad - 14 grudzień 2012
Konferencja - spotkanie podsumowujące projekt 17 grudzień 2012
 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna