start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

IX Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe

 

Promocja wsi opolskiej, jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, jest ważnym elementem działań marketingowych zarówno lokalnych gestorów usług turystyczno - rekreacyjnych, jak i władz administracji rządowej i samorządowej, wdrażających aktywnie regionalną i lokalną politykę rozwoju turystyki na Opolszczyźnie. Mając na uwadze znaczenie tych działań Starostwo Powiatowe w Kluczborku, Starostwo Powiatowe w Oleśnie oraz Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna zapraszają na:

IX Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe
nt. „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej – wymiar i wyzwania”
,
które odbędzie się 27 października 2008 roku o godz. 10.00
w Restauracji „EDYTA”, w BOGACICY koło Kluczborka


Celem Seminarium jest wypracowanie na forum spójnej koncepcji efektywnych działań poprawiających turystyczny wizerunek wsi opolskiej. Chcemy ponadto podsumować realizowany w ciągu ostatnich miesięcy projekt „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” oraz będącą jego częścią akcję „Tu dobrze wypocząłem tego lata - polecam Tobie”, polegającą na rekomendowaniu przez turystów innym odbiorcom miejsc na opolskiej wsi, w których wypoczywali. Podmiotom biorącym udział w pilotażowej akcji zostaną wręczone wyróżnienia i certyfikaty, zaś zaproszeni prelegenci przedstawią sugestie dotyczące pożądanych kierunków działań w przyszłości.

Czynny udział w naszej konferencji zadeklarowali:
- Stanisław Rakoczy - poseł Ziemi Opolskiej i prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
- Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego,
- Andrzej Kozłowski - dyrektor ds. sprzedaży i marketingu ZL „Uzdrowisko Nałęczów”, były prezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
- dr Maria Śmigielska - Uniwersytet Opolski.

W celu usprawnienia organizacji Seminarium uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału. Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 22.10.2008 r. na adres:

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatkluczborski.pl


Na bieżąco informacji udzielają pracownicy Referatu Promocji, Turystyki i Kultury Starostwa Powiatowego w Kluczborku, tel. 077 418-52-18 wew. 153-155, promocja@powiatkluczborski.pl
 

Program Seminarium:

9.00 - 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15
Otwarcie seminarium przez gospodarzy
(Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski, Jan Kus - Starosta Oleski)


10.15 - 11.00

Przedstawienie wyników pilotażowego programu „Opolska wieś – tutaj dobrze wypocząłem tego lata, polecam Tobie…” oraz ogłoszenie wyników konkursów, wręczenie nagród i wyróżnień
(Maria Żurek - Prezes Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej)

11.00 - 11.20

Temat 1:
Opolska wieś jest piękna i ma olbrzymi potencjał turystyczny. Promujmy ją
(Stanisław Rakoczy – Poseł Ziemi Opolskiej i Prezes Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej)

11.20 - 12.00
Temat 2:
Model promocji turystyki w świetle koncepcji Turystycznego Klastra Śląska Opolskiego
(dr Maria Śmigielska - Uniwersytet Opolski)


12.00 - 12.30

Temat 3:
Promocja wizerunku Województwa Opolskiego w świetle koncepcji „Planu Marketingu Regionalnego” - aspekty merytoryczne i finansowe
(Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego)

12.30 - 13.00
Temat 4:
Współczesna promocja produktu turystycznego Polski – z punktu widzenia menadżera i sprzedawcy marki turystycznej
(Andrzej Kozłowski – Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu ZL „Uzdrowisko Nałęczów”)


13.00 - 13.30

Dyskusja

13.30

Obiad

 

 

pobierz:

karta zgłoszenia

program seminarium

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna