start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 

Zapraszamy wszystkich członków Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się dnia 16 lutego 2010 r. o godzinie 10.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 10.15 bez względu na liczbę obecnych w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ulica Katowicka 1

 

W programie:
1. Otwarcie Zebrania i stwierdzenie prawomocności obiad.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przyjęcie porządku Zebrania.
4. Wybór Sekretarza Zebrania.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu KOLOT za lata 2006-2009.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za lata 2006-2009.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2006-2009.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KOLOT za ubiegłą kadencję.
11. Przerwa.
12. Wybór nowych władz Stowarzyszenia KOLOT na następną kadencję:

a. Prezesa
b. dwóch Wiceprezesów
c. Sekretarza
d. Skarbnika
e. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
f. Sekretarza
g. trzech członków

13. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
14. Podjęcie Uchwał.
15. Wystąpienie Prezesa.
16. Podsumowanie i zakończenie obrad.

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna