start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Wybrano nowe władze KOLOT

 

16 lutego w kluczborskim Starostwie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

Uczestniczyli w nim m.in.: Piotr Pośpiech - Starosta Kluczborski; Antoni Polak - Przewodniczący Rady Powiatu Oleskiego; burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele gmin powiatu kluczborskiego i oleskiego zrzeszonych w stowarzyszeniu, jak również dyrektorzy szkół, właściciele gospodarstw agroturystycznych, restauratorzy oraz przedsiębiorcy pracujący w branży turystycznej.

 
Ustępujące władze podsumowały swoją działalność w latach 2006-2009, za którą delegaci udzielili im jednogłośnie absolutorium. Maria Żurek, prezes organizacji zaprezentowała uczestnikom szereg inicjatyw i działań, które udało się zrealizować przez okres czteroletniej kadencji. Były to m.in.:
- organizacja corocznych seminariów naukowo-szkoleniowych;
- udział w imprezach turystycznych, dożynkowych, wystawienniczych;
- wydane materialy promocyjne, publikacje i foldery;
- zrealizowane wnioski i projekty (m.in. "Sektorowa Strategia Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie"; "Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej”, „Kwitnąca wieś opolska – turystyczne „Niezapominajki" itd.).
- otrzymane nagrody i wyróżnienia (m.in. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej, nagroda Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; czy niedawno uzyskana Nagroda Starosty Kluczborskiego "Plaster Miodu" w kategorii turystyka, przyznana członkom Klastra Turystycznego).

Zarząd podkreślił także istotę wydarzeń, które przyczyniły się do utworzenia działającego w ramach KOLOT-u pierwszego w Polsce i województwie, Klastra Turystycznego "Kraina Miodu i Mleka" oraz zrealizowanego przez niego projektu "Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry", z programu Innovation Express.


Podczas zebrania wybrano nowe władze KOLOT-u. Prezesem stowarzyszenia ponownie została Maria Żurek. W skład Zarządu weszli także: Renata Płaczek-Zielonka (wiceprezes), Krystyna Janik (wiceprezes), Henryk Zug (sekretarz); Barbara Stodoła (skarbnik). Natomiast członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Bożena Olejnik (przewodnicząca komisji), Irena Kowalczyk (sekretarz); Antoni Polak (członek); Witold Stodoła (członek) oraz Klaudia Baros (członek).

Na koniec zaprezentowano plan pracy stowarzyszenia na 2010 rok, który zakłada m.in. promocję Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej poprzez wydanie publikacji i folderów promocyjnych, jak również skuteczne aplikowanie o środki zewnętrzne zarówno dla działań w dziedzinie turystyki jak i dla działającego w ramach KOLOT-u klastra turystycznego.

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna