start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie KOLOT

 

Zapraszamy wszystkich członków KOLOT do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 24 lutego 2011 r. (czwartek) o godzinie 16.30 w pierwszym terminie lub o godzinie 16.45 bez względu na liczbę obecnych w Sali Kominkowej Pałacu Pawłowice (Gmina Gorzów Śląski).

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego udziału w obradach do dnia 18.02.2011 r. pod nr tel. 77 418 52 18 wew. 153-155.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu KOLOT za 2010 r.
6. Sprawozdanie finansowe z działalności KOLOT za 2010 r.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za 2010 r.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu KOLOT za rok 2010;
- w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi KOLOT za rok 2010;
- w sprawie przyjęcia zmian w Statucie KOLOT;
- w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu KOLOT;
- w sprawie rezygnacji z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej KOLOT.
9. Wybór nowego Członka Komisji Rewizyjnej KOLOT.
10. Dyskusja.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Komisji Rewizyjnej KOLOT.
12. Przedstawienie planu finansowego KOLOT na 2011 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego KOLOT na 2011 r.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Podsumowanie i zakończenie obrad.
 

 

Dokumenty na Walne Zebranie:

 

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu KOLOT za rok 2010.

       - Sprawozdanie z działalności KOLOT za 2010 roku.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu KOLOT za rok 2010.
       - Sprawozdanie finansowe KOLOT za 2010 r.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za rok 2010.
  Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi KOLOT za rok 2010.
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zmian w Statucie KOLOT.
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu KOLOT.
       - Statut KOLOT
  Projekt uchwały w sprawie rezygnacji z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej KOLOT.
  Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego Członka Komisji Rewizyjnej KOLOT.
  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego KOLOT na 2011 r.
 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna