start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie KOLOT-u. Członkowie udzielili Zarządowi absolutorium

 

24 lutego w Pałacu w Pawłowicach odbyło się Walne Zebranie Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Członkowie Stowarzyszenia spotkali się tym razem w obiekcie Państwa Ewy i Benjamina Godylów - nowych członków KOLOT-u.

W zebraniu uczestniczyło ponad 45 osób, wśród nich m.in.: Stanisław Belka - Starosta Oleski; Antoni Polak - Przewodniczący Rady Powiatu Oleskiego; Artur Tomala – Burmistrz Gorzowa Śląskiego, przedstawiciele Urzędów Miejskich Gmin powiatu oleskiego i kluczborskiego, dyrektorzy szkół, restauratorzy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz przedsiębiorcy z branży turystycznej.

Zarząd podsumował działalność stowarzyszenia w 2010 roku. Maria Żurek, Prezes organizacji, prezentując ubiegłoroczne inicjatywy, działania i osiągnięcia wymieniła m.in.:

- udział w XVI Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2010 w Katowicach oraz w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej organizowanym w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa "Od pomysłu do przemysłu"

- wydanie folderu "Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend zapraszamy" z propozycjami wycieczek w powiatach kuczborskim i oleskim oraz gotowymi ofertami turystycznymi;

- otrzymane nagrody i wyróżnienia za przedsięwzięcia zrealizowane przez, utworzony w ramach KOLOT, Klaster Turystyczny "Kraina Miodu i Mleka" (m.in. Nagroda Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu” w kategorii turystyka; Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w konkursie "Partnerstwo bez granic").

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań delegaci jednomyślnie udzielili Zarządowi absolutorium. Przyjęto również zmiany w Statucie, który należało dostosować do przepisów zawartych w znowelizowanej Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybrano także nowego członka Komisji Rewizyjnej. Funkcję tę objęła Małgorzata Kondracka, otrzymując największe poparcie spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Na koniec zaprezentowano plan finansowy stowarzyszenia na 2011 rok, który zakłada m.in. promocję Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej poprzez wydanie publikacji i folderów promocyjnych, udziały w imprezach i targach turystycznych jak również szereg innych działań, które planuje zrealizować Zarząd aplikując o środki zewnętrzne zarówno dla zadań w dziedzinie turystyki jak i klastra turystycznego „Kraina Miodu i Mleka”.

Po spotkaniu uczestnicy mieli okazję zwiedzić XIX-wieczny Pałac, w którym mieści się nowoczesny hotel, restauracja i SPA. Właściciele obiektu wyremontowali go z wykorzystaniem funduszy unijnych na rozwój turystyki dla prywatnych przedsiębiorców i oddali do użytku w czerwcu 2010 roku. Część delegatów pozostała także na dancingu, który stanowi jedną z atrakcji pawłowickiego pałacu.
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna