start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie KOLOT

 

Zapraszamy wszystkich członków KOLOT do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 1 lutego 2012 r. (środa) o godzinie 13.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13.15 – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych w Restauracji, Motelu "Złota Kaczka" w miejscowości Mirowszczyzna 61a (koło Rudnik, powiat oleski).

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojego udziału w obradach do dnia 25.01.2012 r. pod nr tel. 77 418 52 18 wew. 153-155

 

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad
1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości (Prezes KOLOT – Maria Żurek), stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu KOLOT za 2011 r.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności KOLOT za 2011 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za 2011 r.
7. Przedstawienie planu pracy KOLOT na 2012 r.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu KOLOT za 2011 r.;
- w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KOLOT za 2011 r.;
- w sprawie przyjęcia planu pracy KOLOT na 2012 rok;
- w sprawie ustalenia składek członkowskich.
9. Dyskusja.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Podsumowanie i zakończenie obrad.
 

 

Dokumenty na Walne Zebranie:

 

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu KOLOT za rok 2011.

       - Sprawozdanie z działalności KOLOT za 2011 roku.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu KOLOT za rok 2011.
       - Sprawozdanie finansowe KOLOT za 2011 r.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za rok 2011.
  Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi KOLOT za rok 2011.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego KOLOT na 2012 r.

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich KOLOT.

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna