start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie KOLOT

 

Zapraszamy wszystkich członków KOLOT do udziału w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2013 r. (wtorek) o godzinie 10.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 10.15 -  w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych w Starostwie Powiatowym w Kluczborku – Sala konferencyjna, ul. Katowicka 1.

 

Prosimy o uregulowanie zaległych składek za poprzedni rok.  Członkowie stowarzyszenia, którzy nie uregulują zaległych składek do dnia 29 stycznia 2013 r. za rok 2012 i lata poprzednie, nie będą mogli korzystać z czynnego i biernego prawa do głosowania w trakcie obrad.


Prosimy członków KOLOT o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 25.01.2013 r. pod nr tel. 77 418 52 18 wew. 153, 154, 155.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości (Prezes KOLOT – Maria Żurek), stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KOLOT za 2012 r.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności KOLOT za 2012 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za 2012 r.
7. Przedstawienie planu pracy KOLOT na 2013 r.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności Zarządu KOLOT za 2012 r.;
- w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi KOLOT za 2012 r.;
- w sprawie przyjęcia planu pracy KOLOT na 2013 rok;
- w sprawie ustalenia składek członkowskich.
9. Dyskusja.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

Dokumenty na Walne Zebranie:

 

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu KOLOT za rok 2012.

       - Sprawozdanie z działalności KOLOT za 2012 roku.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu KOLOT za rok 2012.
       - Sprawozdanie finansowe KOLOT za 2012 r.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za rok 2012.
  Projekt uchwały w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi KOLOT za rok 2012.

  Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego KOLOT na 2013 r.

  Projekt uchwały w sprawie ustalenia składek członkowskich KOLOT.

 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna