start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie KOLOT

 

Zapraszamy wszystkich członków KOLOT do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, które odbędzie się dnia 18 marca 2014 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13.15 bez względu na liczbę obecnych w Tawernie „Pod Kotwicą” w Kadłubie Wolnym, ul. Izydora Murka 13, Zębowice.

 

Prosimy członków KOLOT o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 14 marca 2014 roku pod nr tel. 77 418 52 18 wew. 153-155.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości i stwierdzenie prawomocności obiad.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu KOLOT za lata 2010-2013.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu za lata 2010-2013.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2010-2013.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KOLOT za ubiegłą kadencję.
10. Przerwa.
11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia KOLOT na następną kadencję:

a. Prezesa
b. dwóch Wiceprezesów
c. Sekretarza
d. Skarbnika
e. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
f. Sekretarza
g. trzech członków


12. Dyskusja, wolne wnioski i zapytania.
13. Podjęcie Uchwał.
14. Wystąpienie Prezesa.
15. Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

 

Dokumenty na Walne Zebranie:

 

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności KOLOT za 2013 roku.

  Sprawozdanie finansowe KOLOT za 2013 r. 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna