start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie KOLOT

 

Zapraszamy wszystkich członków KOLOT do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Członków Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, które odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. (czwartek)
o godzinie 13.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13.15 – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych w Restauracji Stara Karczma w Chocianowicach (Chocianowice 35).


Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 15.03.2016 r. pod nr tel. 77 418 52 18
wew. 153, 154, 155.Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania, przywitanie gości (Prezes KOLOT – Maria Żurek), stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KOLOT za 2015 r.
5. Sprawozdanie finansowe z działalności KOLOT za 2015 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za 2015 r.
7. Przedstawienie planu pracy KOLOT na 2016 r.
8. Podjęcie uchwał:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu KOLOT za 2015 r.;
- w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działania Zarządu KOLOT za 2015 r.;
- w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji   Turystycznej za 2015 roku;
- w sprawie udzielenie absolutorium Zarządowi KOLOT za 2015 r.;
- w sprawie przyjęcia planu pracy KOLOT na 2016 rok;
- w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

9. Dyskusja.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Podsumowanie i zakończenie obrad.

 

Dokumenty na Walne Zebranie:

 

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności KOLOT za 2015 rok.

  Sprawozdanie finansowe KOLOT za 2015 r. 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna