start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Walne zebranie KOLOT

 

Zapraszamy wszystkich członków Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. o godzinie 13.00 w pierwszym terminie lub o godzinie 13.15 – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych w Hotelu Olesno (Olesno, ul. Krzywa 1).

Członkowie, którzy zalegają ze składkami członkowskimi nie będą mogli korzystać z prawa do głosowania w trakcie obrad. Jednocześnie informuję, że będzie możliwość opłacenia składki członkowskiej przed rozpoczęciem Walnego Zebrania.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Walnym Zebraniu do dnia 24.02.2016 r. pod nr tel. 77 418 52 18
wew. 153, 154, 155.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie zebrania, przywitanie gości (Prezes KOLOT – Maria Żurek), stwierdzenie prawomocności obrad.
1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie merytoryczne z działalności KOLOT za 2016 r.
4. Sprawozdanie finansowe z działalności KOLOT za 2016 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za 2016 r.
6. Przedstawienie planu pracy KOLOT na 2017 r.
7. Podjęcie uchwał:
    - w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu KOLOT za 2016 r.;
    - w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działania Zarządu KOLOT za 2016 r.;
    - w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności statutowej i finansowej KOLOT za 2016 roku;
    - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi KOLOT za 2016 r.;
    - w sprawie przyjęcia planu pracy KOLOT na 2017 rok.
8. Dyskusja.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Podsumowanie i zakończenie obrad.


 

Dokumenty na Walne Zebranie:

 

  Sprawozdanie merytoryczne z działalności KOLOT za 2016 rok.

  Sprawozdanie finansowe KOLOT za 2016 r. 

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna