start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

Cel działania

Głównym celem Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest wzmocnienie zarządzania lokalną branżą turystyczną i dostosowanie jej funkcjonowania do systemów istniejących w krajach o rozwiniętej gospodarce turystycznej.
Główny cel stowarzyszenie zamierza osiągnąć stymulując lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich przy wsparciu procesu jej przygotowania w postaci analiz, ekspertyz, wsparcia doradczego i prac studialnych. Przy opracowywaniu podjęte będą działania informacyjne i szkoleniowe, które miałyby na celu zaktywizowanie mieszkańców w procesie planowania strategii rozwoju.
 

Koncentracja działań na rozwoju lokalnego produktu turystycznego i markowego na obszarze powiatów kluczborskiego i oleskiego oraz jego promocja to kolejny krok w realizacji celu głównego. Szybszą realizację celu głównego umożliwi pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć założonych w programie działania.
 

Osiągnięcie celów drugorzędnych jest możliwe poprzez:

  • inspirowanie władz samorządowych do podejmowania działań mających na celu zwiększenie ilości gospodarstw oferujących usługę agroturystyczną,

  • tworzenie i obsługa ścieżek edukacyjnych oraz szlaków turystycznych biegnących przez atrakcyjne zakątki powiatów: kluczborskiego i oleskiego,

  • wprowadzenie działań zmierzających do organizacji i obsługi turystów na Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej przez lokalne biura podróży.

Celem stowarzyszenia jest także wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych, integracja środowiska samorządu terytorialnego dwóch powiatów: kluczborskiego i oleskiego oraz obniżanie kosztów przez wspólne działanie.

 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna