"Dojrza³y - aktywny, m³ody sprawny". Kurs "Komunikacja interpersonalna wielopokoleniowa"