"Dojrza³y - aktywny, m³ody sprawny". Wycieczki krajoznawcze