start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

im. Mikołaja Kopernika w Oleśnie
46-300 OLESNO; ul. Powstańców Śląskich 4

tel.: (0048) 34 358 20 68

email: zseio@zseio.olesno.pl 
strona internetowa: www.zseio.olesno.pl

 

Proponujemy atrakcyjne kierunki kształcenia i poszukiwane na rynku pracy zawody!

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE - nauka trwa 3 lata

  • TECHNIKUM ORGANIZACJI REKLAMY - NOWOŚĆ

  • TECHNIKUM LOGISTYCZNE - NOWOŚĆ

  • TECHNIKUM HOTELARSTWA

  • TECHNIKUM EKONOMICZNE

  • TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - nauka trwa 4 lata

Realizujemy projekty unijne
1. Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego pt: „Ucz się zawodu i realizuj marzenia” poprzez szkolenia z zakresu języków obcych, przedsiębiorczości wspomaganej programami komputerowymi i doradztwa zawodowego. Organizowane są warsztaty hotelarskie i kucharskie, młodzież bierze udział w wyjazdach i wycieczkach edukacyjnych oraz spotyka się z lokalnymi przedsiębiorcami.
2. „Partnerzy w nauce” który umożliwia udział młodzieży w dodatkowych zajęciach z przedmiotów ścisłych i nawiązanie stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim, ze szkołami w innych regionach. W tym projekcie uzyskamy środki na wyposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne i sprzęt służący interaktywnemu prowadzeniu zajęć.
3. 3-letnie bezpłatne kursy językowe firmy Level dla uczniów kl. I i II naszej szkoły.

 


 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna