start | dodaj do ulubionych  |  kontakt

Strona główna

 

GMINA WOŁCZYN
Urząd Miejski w Wołczynie

46-250 WOŁCZYN, ul. Dworcowa 1
tel.: (+48) 77 418 83 40; fax (+48) 77 418 83 40

email: info@wolczyn.pl 
strona internetowa: www.wolczyn.pl 

 

 

Gmina Wołczyn położona jest w północno-zachodniej części powiatu kluczborskiego. Na jej terenie znajduje się jeden ośrodek miejski – Wołczyn, który liczy blisko 750 lat. Atutami gminy są: czysta woda, zdrowe powietrze, nieskażone środowisko naturalne, wiele terenów umożliwiających zdrowy i aktywny wypoczynek. Ziemia wołczyńska bogata jest malownicze rzeki i obfitujące w zwierzynę piękne lasy o różnorodnym drzewostanie. Dla ochrony najcenniejszych ekosystemów leśnych na terenie gminy utworzono dwa rezerwaty przyrody: „Komorzno” i „Krzywiczyny” oraz użytek ekologiczny „Rozalia”. Lasy znajdujące się w południowej części gminy są częścią Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Najcenniejszym bogactwem znajdującym się na terenie gminy są obfite, lecznicze zasoby termalnych wód solankowych. W opinii Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu solanka wołczyńska może być stosowana do kąpieli oraz inhalacji. Stwarza to Gminie Wołczyn duże możliwości rozwoju, szczególnie w obszarze turystyki.

Warto zobaczyć:

  • Kościół filialny św. Teresy w Wołczynie - poewangelicki św. Barbary z lat 1770-99. Pierwotny drewniany, wzmiankowany w 1315 r., spalony w 1588 roku. Obecny wzniesiony w latach 1770-99 staraniem seniora Jerzego Freitaga. Przy budowie użyto materiał pochodzący z ruin zamku Jana v. Borschnitz-Jeltsch, istniejącego kiedyś na miejscu obecnego cmentarza.

  •  Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej w Wołczynie - wybudowany w latach 1859-1861 w stylu neogotyckim przez słynnego na Śląsku architekta wrocławskiego Alexisa Langera.

  • Kościół ewangelicki w Wołczynie – murowana budowla z 1848 roku wraz z wieżą na planie kwadratu. Pierwszym duchownym parafii staro-luterańskiej był ks. Edward Kellner.

  • Kościoły drewniane – w Brzezinkach, Gierałcicach, Komorznie, Krzywiczynach, Rożnowie, Świniarach Wielkich oraz Wierzbicy Górnej i Dolnej. Budowle te znajdują się na Szlaku Kościółków Drewnianych w powiecie kluczborskim.

  • Cmentarz żydowski w Wołczynie – najstarsze nagrobki pochodzą z XIX i początku XX wieku.

  • Piramida w Rożnowie – to zbudowany z cegły i kamienia nagrobek właścicieli tamtejszego majątku rodziny von Eben. Został on wzniesiony w 1780 roku. Dziewięciometrową piramidę zaprojektował Karl Landghaus, autor projektu Bramy Brandenburskiej. W piramidzie spoczęło 27 osób.

  • Dwory – w: Brunach (zbudowany na początku XIX wieku), Gierałcicach (zbudowany w 1429 r.), Świniarach Wielkich (zbudowany w pierwszych latach XIX wieku).

  • Pałace – w: Komorznie (zbudowany w latach 1895-1896), Krzywiczynach (zbudowany około 1780 r.), Rożnowie (pochodzi z początku XVIII wieku) Wierzbicy Górnej (zbudowany w 1791 r.).
     

 

   

 

 

 


 

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna